Thursday, January 31, 2013

DVD THOMAS a gőzmozdony BEST OF - Jelenlegi ára: 500 Ft

THOMAS a gőzmozdony dvd, best of, ö t epizó ddal. Media Marktban vá sá rolt, pá rszor lejá tszott, hibá tlan á llapotú. A fiam megunta, azt mondja, má r kisfiú s....: -) Kikiá ltá si á r alatt nem adok el semmit, licitet nem tö rlö k! Ké rlek, ennek tudatá ban licitá lj! Megé rté sedet kö szö nö m!


Jelenlegi ára: 500 Ft

Az aukció vége: 2013-02-19 12:25
. DVD THOMAS a gőzmozdony BEST OF - Jelenlegi ára: 500 Ft

0 comments:

Post a Comment